Základy Su Jok terapie 3

V seriálu o základech terapie Su Jok vás chceme seznámit s využitím léčebné metody, s jejíž pomocí můžeme jednoduše, úspěšně a přirozenými metodami zmírňovat bolest, léčit funkční poruchy, akutní onemocnéní, podporovat organismus při chronických onemocněních.

Seznámili jsme se už se vznikem a principem Su Jok terapie Jednotlivými léčebnými systémy, obecným postupem léčby a příklady konkrétních aplikací metody v oblasti hlava-krk. Dnes pokračujeme s návody léčení v oblasti hrudníku.

Oblast pod bránicí v základním analogickém systému

Znovu zdůrazňujeme: při diagnostice i léčení této oblasti držíme ruku prsty dolů, dlaň je orientovaná dopředu. Potom odpovídá dlaň Jin povrchu těla – břichu, hřbet ruky Jang zadnímu povrchu těla a boční části dlaně bočním částem těla. Při vyhledávání orgánů pod bránicí využíváme dolní projekce bránice, tedy 1. zápěstní rýhu, odmyslíme si palec a celá dlaň i celý hřbet je využit na projekci orgánů těla pod bránicí.

PŘEDNÍ POVRCH – BŘICHO

Diagnostiku i léčbu můžeme provádět na obou dlaních rukou. Pro diagnostiku i léčení je velmi důležitá správná poloha ruky a zejména dokonalé pochopení projekce orgánů na levou a pravou ruku (pozor, nejde o zrcadlový obraz orgánů!). Z obrázku 1 vše snadno pochopíme. Je zde znázorněno:

 • umístění orgánů v těle člověka
 • projekce orgánů na levou dlaň (je nakreslena plnou čarou)

projekce orgánů na pravou dlaň (její palec je kreslen čárkovaně). Všimněme si hlavně, kde jsou játra, slezina, slinivka, slepé střevo a pravý a levý vaječník.

Obr. 1

Popis obrázku

 • Horní část břicha: na horní třetinu dlaně (od zápěstní rýhy) se promítají vpravo játra 2 se žlučníkem 4, uprostřed je žaludek 3, vlevo od žaludku, mezi žaludkem a sle-zinou – slinivka břišní 5, u levého boku slezina 7.
 • Střední část břicha: tenké střevo 8 a tlusté střevo, které začíná na hranici střední a dolní části břicha vpravo slepým střevem 9. Tlusté střevo stoupá – vzestupný tračník 10, otáčí se a podél hranice horní a střední části břicha směřuje doleva – příčný tračník 11, následuje sestupná část tračníku 12, utvoří zatáčku v dolní části břicha, následuje konečník, jehož horní třetina má projekci na dlaň, dolní dvě třetiny včetně řitního otvoru na Jang povrch – hřbet ruky, mezi prostředníkem a prsteníkem.
 • Dolní část břicha: dolní třetina dlaně je projekce pánevních orgánů:
  • U žen – mezi klouby 3. a 4. prstů je projekce dělohy 13, močový měchýř se nachází blíž k přední břišní stěně, děloha je za ním. Pravý vaječník 14 je na pravé ruce mezi klouby druhého a třetího prstu a levé ruce mezi klouby čtvrtého a pátého prstu. Levý vaječník 15 nalezneme na pravé ruce mezi klouby 4. a 5. prstu, na levé ruce mezi 2. a 3. prstem. Mezi »močovým měchýřem«, resp. »dělohou« a kožní rýhou mezi třetím a čtvrtým prstem nalezneme projekci močových cest, pochvy a vnějších pohlavních orgánů 16.
  • U mužů – mezi klouby 3. a 4. prstu na obě dlaně se promítá močový měchýř, o jednu třetinu níž prostata, na kožní rýhu vnější pohlavní orgány (penis a varlata).

Při ošetřování bodů urologického ústrojí (na dlaních) a konečníku (na hřbetu rukou) se doporučuje mít kůži mezi 3. a 4. prstem podloženou prstem druhé ruky a hledat bolestivý bod v místě projekce jmenovaných orgánů.

Obr. 2

Při problémech s jednostranně umístěnými orgány v horní části břicha (hrudníku) je lépe pracovat s body v sekundárním systému:

 • Orgány pravé části těla (játra, žlučník) ošetřujeme na levé ruce pacienta.
 • Orgány levé části těla (slinivku, slezinu) ošetřujeme na pravé ruce pacienta.

Projekce zad pod bránicí je na hřbetech rukou pod zápěstní rýhou (obr. 2). Nejprve si připomeňme skladbu kostry (obr. 3). Jak jsme již uvedli, krční obratle C1-C7 se promítají na 1. článek palce (u dlaně), 1.-7. hrudní obratle (Thl-Th7) mají projekci na 1. metakarpální kosti (palce). Bránice je na zadním povrchu těla mezi 7. a 8. hrudními obratli (zápěstní rýha na hřbetu každé ruky). Pod bránici, mezi metakarpální kost 3. a 4. prstu, se promítá další část páteře takto:

 • v horní třetině hřbetu ruky směrem dolů od »bránice« – 8.-12. hrudní obratel
 • ve střední třetině – 5 bederních obratlů
 • v dolní třetině – křížová kost a kostrč.
Obr. 3

Popis obrázku 3

Na hřbetu ruky mají projekci také ledviny a nadledviny. Při vyhledávání těchto důležitých, často problémových orgánů, svým prstem druhé ruky, nejlépe ukazováčkem, vyhledáme prohlubně mezi 2. a 3. kostí a 4. a 5. kostí hřbetu ruky (od prstů k zápěstí), v úrovni horní třetiny (10. až 12. hrudního obratle, asi v 1/3 až 1/4 od zápěstí).

 • Pravou ledvinu (17) na pravé ruce najdeme mezi 2. a 3. prstem, na levé ruce mezi 4. a 5. prstem.
 • Levou ledvinu (18) na pravé ruce najdeme mezi 4. a 5. prstem, na levé ruce mezi 2. a 3. prstem.

Nad projekcí ledvin, směrem k zápěstí, nahmatáme hrbolek. Na něj se promítají nadledviny (19). Močovody mají projekci od ledvin - směrem dolů. Opakujeme, že dolní část konečníku a řitní otvor mají své analogické body na kůži mezi 3. a 4. prstem.

Oblast pod bránici v »sytému hmyzu«

V systému »hmyzu« se promítá tělo pod bránicí na první článek (od dlaně) 2. až 5. prstu, bránice na kloub mezí prvním (u dlaně) a druhým článkem (obr. 4).

Opět rozlišujeme povrch přední – Jin a zadní – Jang. Představu o umístění orgánů těla v tomto systému jsme mohli získat z obr. 2 v první části seriálu. Při vyhledávání patologických bodů respektujeme proporce těla pacienta. Opět je důležitá poloha prstu – vždy špičkou nahoru, Jin povrch dopředu, takže pravý bok se promítá na pravé ruce na bok ukazováčku blíž 3. prstu, na prsteníčku je průmět pravého boku těla na straně prstu u malíčku atp.

Příklady konkrétních aplikací metody Su Jok (problémy pod bránicí)

V této kapitole jsou seřazeny problémy a nemoci podle abecedy.

Obr. 4
 • Alergie. Masáž »nadledvin« 3-5× denně, červená fazole na body nadledvin 1-2 měs.
 • Bolesti břicha (např. průjem). Nejprve musíme vyloučit akutní břišní příhody – např. zánět slepého střeva apod. Pak žlutý magnet na střed dlaně, masáž bolestivých bodů projekce břicha.
 • Děloha (myomy). Moxa na bolestivé body, červená fazole azuky, 1,5-2 měsíce, na noc na obě ruce.
 • Dlouhodobé nemoci. Masáž »nadledvin« 3-5× denně, červené fazole na body nadledvin 1-2 měsíce.
 • Hemoroidy. Akutní bolesti – masáž bol. bodů kůže mezi 3. a 4. prstem jak hřbetu ruky (při vnějších hemoroidech), tak na dlani (vnitřní hemoroidy), kostky ledu na bolestivé body 3-4× denně, semínka neloupa-né pohanky. Chronické problémy – dlouhodobě (1-2 měsíce) postup jako u akutních problémů, opakovat 1-2× za rok, akupresura bolestivých bodů stimulátory (hvězdičky nebo pohanka). Dodržovat hygienu – ráno a večer studená sprcha na oblast řitního otvoru.
 • Chronická únava. Masáž »nadledvin« 3-5× denně, červená fazole na body nadledvin 1-2 měsíce.
 • Játra po žloutence, chronické problémy. Moxa na příslušné body, dlouhodobě (1-2 měsíce denně) – v ZAS, zelené fazole (mungo) na bolestivé body – lépe v SH.
 • Menstruace, silné krvácení. Dvě černé gumičky vložit mezi 3. a 4. prst, protáhnout je až k zápěstí (vytvoří se), držet asi 1-2 min., pomalu pouštět Opakujeme 3× denně. Kostka ledu na projekci dělohy, 3× denně.
 • Menstruace nepravidelná, slabá. Moxa na body vaječníků, červená semínka na stejné body (1,5-2 měsíce).
 • Močový měchýř, akutní zánět (nachlazení). Moxa na příslušný bod, žlutý magnet s hvězdičkou – do zmírnění potíží, urologický čaj 3-4 šálky denně.
 • Nízký tlak. Masáž »nadledvin« 3-5× denně, červená fazole na body nadledvin 1-2 měsíce, intenzivní stimulace tlakem bodu na špičce palce (3-5× denně po dobu 30-40 s).
 • Omdlévání (akutní pomoc). Masáž »mozku«, tj. špiček palce a prstů, intenzivní masáž »srdce« – nad čarou života asi uprostřed •hrudníku* (provádí se střídavým tlakem asi 60-65* za minutu tak, že palcem tlačíme na oblast srdce na dlani, ukazováčkem naproti na hřbetu ruky), intenzivní masáž – nadledvin-.
 • Páteř – bolest pod bránicí. Najít bolestivé body na hřbetech rukou, pak moxa, intenzivní masáž bodů projekce páteře tyčinkou, válečkem, akupresura v SH: hvězdičky, červená semínka – akutní stav, zelená semínka – chronické problémy.
 • Pomočování dětí, noční. Večer moxa na bod močového měchýře, červená semínka na noc
 • Pomočování starších lidí. Znamená oslabený svěrač močového měchýře, neloupanou pohanku na bolestivé body močového měchýře a močových cest po dobu 1-2 měsíce.
 • Slinivka, akutní bolesti. Magnet žlutou stranou nahoru – s hvězdičkou nebo čočkový, na bolestivý bod do zmírnění bolesti.
 • Slinivka, nedostatečná funkce (zvýšená hladina cukru v krvi). Podpůrná léčba. Moxa na bod slinivky, žlutá semínka (proso, kukuřice) na bolestivé body, vše dlouhodobě 1-2 měsíce. Stimulace bolestivého bodu 3-5× denně tyčinkou s kulatou špičkou.
 • Studená záda, končetiny (u starších lidí). Moxování bodů ledvin a nadledvin – 2-3 týdny denně, masírování nadledvin, intenzivně, rychle – 3× denně na obou nikách, asi 1-2 min., na noc velké červené fazole (mají tvar ledvin) na příslušné body obou ledvin na obě ruce, klíčky k sobě.
 • Vaječníky – cysty. Moxa na body vaječníků, na noc zelené fazole na body vaječníků po dobu 1-1,5 měsíce.
 • Vředy žaludeční, dvanáct níkové. Moxa na příslušné body, červená semínka jako podpůrná léčba při hojení vředů a prevence (na jaře a na podzim) u pacientů s chronickými problémy.
 • Výtoky neinfekční. Hnědá semínka na body genitálií (na kůži dlaně mezi 3. a 4. prst).
 • Zácpa. Masáž projekce tlustého střeva od slepého střeva ke konečníku, válečkem na obou rukou. Chron. problémy: každodenní masáž ve stejnou hodinu (ráno nebo večer, kdy se vyprazdňujeme). Pravidelně ráno pít sklenici vlažné vody. Akutní stav: kromě masáže stimulace bodů (moxy, semínka mungo).
 • Zrak zhoršený věkem. Zelené fazole (mungo) na bolestivé body projekce jater, masáž oblasti »jater« válečkem, bolestivých bodů »jater« tyčinkou se zakulacenou špičkou, moxa na body projekce jater, zelené fazole na body očí.
 • Žáha – pálení. Akutní stav: masírovat bolestivý bod uprostřed »bránice« (svěrač žaludku). Chron. stav: černá semínka (neloupaná pohanka), na bolestivé body v ZAS a SH.
 • Žlučník, játra – bolesti. Žlutá magnetická hvězdička na odpovídající body
 • Žlučníkové kameny. Červená fazole (adzuky) na bod žlučníku – změkčuje a rozpouští kámen. Nepoužívat zelenou, ta by vy-volala pohyb kamenů – neznáme velikost, riziko poruchy žlučovodů!
 • Žlučník »líný« pocit tíhy vpravo pod žebry. Masáž válečkem, respektujeme směr odtékání žluči (od žlučníku k dvanáctníku), 3-4× denně intenzivně, rychle, cca 1-2 minuty, žlučníkový čaj 2-3 týdny, denně.

POZOR! ZÁVAŽNÁ ONEMOCNÉNÍ PATŘÍ DO RUKOU LÉKAŘŮ.