Základy Su Jok terapie 2

V REGENERACI 6/99 vyšla první část tohoto seriálu o základech terapie Su Jok. Chceme v něm seznámit čtenáře a využitím léčebné metody, s Jejíž pomocí můžeme jednoduše, úspěšně a přirozenými metodami zmírňovat bolest, léčit funkční poruchy, akutní onemocnění, podporovat organismus při chronických onemocněních.

V první části seriálu jsme se seznámili se vznikem a principem Su Jok terapie a jednotlivými léčebnými systémy (základní analogický systém, systém hmyzu a minisystém). Dále jsme uvedli obecný postup léčby a příklady konkrétních aplikací metody Su Jok v oblasti HLAVA–KRK. Při zalamování textů k obrázkům se nám podařilo přehodit popisky u obrázků ruky (obr. 1), za což se autorkám i čtenářům omlouváme.

Oblast hrudníku v základním analogickém systému (ZAS)

Při vyhledávání bolestivých bodů (patologických, signálních) hrudníku je vhodné držet ruku palcem nahoru, což je poloha odpovídající vertikálnímu postavení těla člověka. Lze pracovat na obou rukou. Srovnání vidíme na obr. 1. Projekce předního povrchu hrudníku v ZAS je na dlani mezi rýhou palce u jeho kloubu a čárou života na jin povrchu ruky. Zde vyhledáváme body při potížích v různých vrstvách hrudníku: na kůži, při patologii prsou, při patologii žeber, mezižeberních svalů a nervů, při patologii orgánů hrudního kose: průdušnice, průdušek, brzlíku, plic, srdce, jícnu.

Lze pracovat na obou rukou, přičemž boční části hrudníku jsou na rozhraní dlaně a hřbetu ruky mezi palcem a zápěstím. Proto je pohodlnější »levý bok« pro lepší přístup diagnostikovat a léčit na pravé ruce a »pravý bok« na levé ruce.

Obr. 1

obr. 2 jsou znázorněny:

 • Projekce bránice – dvě třetiny čáry života.
 • Bifikace (rozdělení) trachey na pravou a levou průdušku–na dlani v jedné třetině od rýhy palce dolů.
 • Projekce brzlíku – pod rozdělením trachey. Brzlík je důležitý endokrinní orgán,
 • hrající významnou roli v zabezpečení imunity dětí.
 • Projekce srdce. Svislá střední čára od špičky palce k čáře života dělí »hrudník« na pravou a levou půlku. Vlevo od centrální linie nad bránicí je srdce. Na levé ruce je v prohlubni nad čárou života, na pravé ruce se promítá víc vlevo, což odpovídá umístění srdce v těle.
 • Projekce sfinkteru (svěrače), místa přechodu jícnu do žaludku, leží uprostřed »bránice«.
Obr. 2

Projekce zadní části hrudníku v ZAS je na hřbetu každé ruky. Tam vznikají patologické body při poruchách 1.-7. hrudního obratle a jejich kloubů, které se promítají na 1. metakarpální kost (kosti od palce po zápěstí). Vyhledáváme body páteře, zadní části žeber, svalů, nervů, pak zadní a dolní části obou plic Je nutné si pamatovat že při problematické páteři budou bolestivé body na 1. metakarpální kosti nejen na jang povrchu, ale i na bočním a občas i na jin povrchu.

Působení na bod brzlíku

Imunita dětí (děti oslabené, často nemocné) – 1-3× denně stimulovat bod brzlíku takto: moxa, masáž tyčinkou s kulatou hlavičkou, může být i sirka, háček na háčkování atp.. barvoléčba a akupresura: aplikace zelených fazolí na bod. Semínka měnit jednou denně. Léčba probíhá asi 2 měsíce, potom ji lze opakovat podle potřeby za 2-3 měsíce.

Obr. 3

Působení na oblast průdušek

 • Zahleněnost průdušek: masáž hrudníku masážním válečkem, vždy směrem od »bránice« k »nosu«. Masáž je indikována
 • z jin, jang i bočních povrchů, asi 2-3 minuty, a to 2-3× denně. Po masáži odkašlávat
 • Zánět průdušek, zápal plic: najít bolestivé body, stimulovat je jako podpůrnou léčbu současně s běžnou léčbou.
 • Bronchiální astma: doporučuje se denně 3-4× masáž »hrudníku«. Dále aplikovat červené fazole azuky na bolestivé body. Masáž čáry života („bránice“) z obou stran ruky, na dlani i hřbetu.
 • Chronické onemocnění plic a průdušek: moxa, stimulace bolestivých bodů, masáž válečky od čáry života nahoru ze všech stran, akupresura hvězdičkami s magnetem k dodání energie–stimulačně.

Působení na oblast srdce

Bolesti v oblasti srdce u starších lidí: ohříváme tuto oblast moxou, eventuálně nad svíčkou nebo jinými zdroji tepla. Palcem druhé ruky masírujeme oblast »srdce«. Masáže provádíme 65-70× za minutu.

 • Nízká frekvence tepu: masáž ve směru hodinových ručiček.
 • Vysoká frekvence tepu: masáž proti směru hodinových ručiček.
 • Arytmie: rytmické mačkání bodu opět 65-70× za minutu.
 • Omdlévání, nízký tlak – akutní stav: masáž »srdce«, »mozku« (špičky palců) a »nadledvin«.
 • Patologie prsou: vznikají bolestivé body vpravo a vlevo od střední čáry na projekci hrudníku, individuálně výše nebo níže (viz obr. 3). Ošetřujeme následovně:
 • • cysty: na bolestivé body aplikujeme asi 1 měsíc fazole mungo.
 • • mastopatie: na bolestivé body aplikujeme červené fazole azuky. moxujeme a masírujeme.

Působení na oblast žaludku

 • Škytavka, pálení záhy: masáž bodu zakulacenou tyčinkou.
 • Pálení žáhy dlouhodobé: aplikace semínka neloupané pohanky na bod asi 1 měsíc Semínka měnit jednou za 24 hodin.
 • Obtížné polykání (stažený uzávěr žaludku): Bod moxujeme, masírujeme a aplikujeme červenou fazoli (opět denně měníme).

Působení na celou oblast hrudníku

Poruchy dýchání související se slabostí mezižeberních svalů a svalů bránice (u dospělých po obrně, u dětí při mozkové obrně) provádíme masáž válečkem „hrudníku“ ze všech stran a masáž čáry života na dlani i jejího pokračování na boční části ruky a hřbetu, navíc aplikace zelených semínek na bolestivé body celého hrudníku.

Působení na oblast hrudní páteře

Často jsou dýchací problémy a bolesti na hrudníku spojeny s problémy hrudní páteře (1.-7. obratel). Promítají se na hřbet ruky od kloubu palce po zápěstí (viz obr. 3). Např. bolesti u srdce vznikají při blocích 3. a 4. hrudního obratle.

 • Bolesti, porucha hybnosti páteře: po nalezení bolestivých míst projekce hrudní páteře, a to nejen na hřbetu ruky, ale i na boku, přechodu hřbetu a dlaně ruky, provádíme na všech bolestivých bodech moxování, masáž tyčinkou, masážním válečkem a aplikujeme zelená semínka.

OBLAST HRUDNÍKU V SYSTÉMU »HMYZU«

Systém hmyzu (obr. 4 a, b) je pro léčení velmi vhodný a pohodlný, neboť:

 • Orgány se promítají na menší plochu, body jsou aktivnější. Stimulací menšího počtu bodů působíme na větší plochu (plíce, srdce).
 • Poskytuje dobrý přístup ze všech stran.
 • Projekce celého těla v tomto systému je na každý prst pravé i levé ruky. Při dlouhodobé léčbě je lépe vždy po 24 hod měnit bod působení, který najdeme na jiném prstu.
 • Systém hmyzu je vhodný na akupresuru, léčbu barvami, semínky a masáže speciálními masážními prstýnky.
Obr. 4

Je nutné si uvědomit, že projekce na prsty je mnohoúrovňová. Na jin i jang povrchu vidíme projekci kožní (povrch těla), vnitřní orgány i kostní systém. Situace je zakreslena na různých prstech v obr. 4a, b, přičemž se samozřejmě současně promítají všechny úrovně na každý prst

Hrudník se promítá na 2. článek každého prstu. Rýha, kloub blíž ke špičce prstu je projekce krku. Rýha, kloub mezi 2. a 3. článkem je projekce bránice.

Léčba masážním prstýnkem (kolečkem) v systému hmyzu se provádí masáží prstů denně. Je vhodná jako prevence a léčba celé páteře a celková tonizace při chronické únavě, nízkém tlaku a vyčerpání.

Přehled některých léčebných pomůcek ožívaných metodou Su Jok. Tmavé plochy magnetů jsou ve skutečnosti zlaté, bílé odpovídají realitě

POZOR! ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ PATŘÍ DO RUKOU LÉKAŘŮ.