Základy Su Jok terapie

Poté, co vyšla v REGENERACI č. 3/99 základní informace o léčení terapií Su Jok, obrátila se na redakci řada léčitelů a dalších čtenářů se žádostí o podrobnější informace. Také jsme se dozvěděli, že terapii Su Jok u nás už delší dobu používá ve své lékařské praxi a také vyučuje v kurzech MUDr. Viktorija Biljakovová, která ji studovala u jihokorejského profesora Park Jae Woo. Požádali jsme ji proto o podrobnější informace o této netradiční metodě léčení.

Cílem seriálu článků, který připravujeme pro REGENERACI, je seznámit čtenáře s jednotlivými systémy léčby metodou Su Jok tak, aby je mohli konkrétně využít pro léčbu sebe nebo svých blízkých při akutních či chronických nemocech a ke zmírnění bolestí. Upozorňujeme ale, že při závazném onemocnění je nutná správná diagnostika a léčba pak patří jen do rukou lékaře.

Vše má souvislosti

Vědomě nebo podvědomě usilujeme o štěstí, dokonalost a harmonii, které v první řadě vyžadují dobré tělesné a duševní zdraví. Všude na světě se od pradávna hledaly cesty k jejich dosažení a staly se součástí všech kultur. Vznikla situace, že se stejné nemoci úspěšně léčily různými způsoby. Nejprve pouze na základě praktické zkušenosti – empirie, později za pomoci objevů moderní medicíny. Na základě hlubokých znalostí východní filozofie a medicíny, shromažďovaných tisíce let, i medicíny západní, zpracoval jihokorejský profesor Park Jae Woo (filozof, vědec a lékař) přehled léčebných metod alternativní medicíny a vytvořil v nich systém a řád. Jeho hlavním přínosem i patentem je komplexní přístup, jasné, srozumitelné a vědecké sjednocení tří škol – indické, čínské a egyptské. Díky němu může západní medicína snadno pochopit a aplikovat teorii a praxi východní lékařské vědy.

Systém vychází z obecně platného principu – pro celý vesmír, tedy i pro člověka. Je to princip holografie, podobnosti: „Každá část celku nese informace o celku, vše má své souvislosti.“ Příroda vytvořila v evolučním vývoji jako nejvyšší bytost člověka a vybavila ho mechanismy samoregulace. Tuto roli mají v organismu tisíce systémů podobnosti (analogie). V nich promítá tělo člověka na zóny těla, orgány a vzniknou např. mikrosystém ušního boltce, jazyka, temene hlavy, obličeje, oka apod. Profesor Park zpracoval (r. 1984) mapy analogických systémů podobností „ruka – noha“ (odtud název Su – korejsky ruka, Jok – noha od kotníku až na chodidlo). Ruka a noha jsou víceúrovňové systémy, které mohou sloužit k přirozené stimulaci bodů, směrované na prevenci i léčbu nemocí člověka. Pochopením projekce orgánů na ruce a noze se dá působit na určité body pro cílenou léčbu orgánů, tkání, kloubů i smyslových orgánů.

Su Jok terapie používá mikrosystémy rukou i nohou k řízení bioenergetických procesů na dálku, odstraňuje disharmonie v energetické nerovnováze, k nímž dochází při všech fyzických a emocionálně mentálních poruchách a zpravidla jsou jejich příčinou. Klinické zkušenosti lékařů více než 40 zemí – členů mezinárodní asociace ONNURI Su Jok terapie, jejímž prezidentem je prof. Park Jae Woo, svědčí o vysoké účinnosti této metody při léčbě lidí s akutními i chronickými nemocemi, včetně velmi vážných chorob.

Princip terapie Su Jok

Mikrosystém »ruka – noha« poskytuje informace o těle a jeho energetickém stavu. Při poruše orgánu vzniká patologická elektromagnetická (signální) vlna, neboli forma informace, která směřuje do každého mikrosystému. Jen v případě poruchy orgánu vzniká citlivý, patologický, bolestivý bod (bod podobnosti), který se liší od všech ostatních histologicky, fyziologicky, klinicky i fyzikálně – mají různé hodnoty měřitelných veličin: teplotu, vodivost, odpor. Při vzniku problému dochází ihned k informační energetické výměně, informace jdou formou vlny do celého těla. Stimulací bolestivého bodu se zahájí informační výměna. Aktivací bodu posíláme zpětnou léčebnou vlnu k místu, kde porucha vznikla, což vede k normalizaci energetického stavu, zlepšení funkce, k uzdravení (distanční řízení bio‑energetického procesu).

Porucha v celkovém mnohoúrovňovém energetickém systému člověka hraje významnou roli při mechanismu rozvoje onemocnění. Výrazný léčebný efekt přináší ovlivňování pomocí Byol meridiánů a čaker v mikrosystému Su Jok. Jejich projekci a způsoby léčby propracoval profesor Park Jae Woo.

Su Jok terapii lze provádět podle úrovně znalostí na různých stupních:

 1. Léčení na základě systému podobnosti. Fyzicky stimulujeme určité body zón na ruce a chodidle a tím dojde ke zmírnění bolesti, k léčbě akutních i chronických nemocí. Touto metodou nemůžeme nikdy pacientovi uškodit
 2. Metafyzické metody používané lékaři, které poskytují široké možnosti léčby různých nemocí.

Systémy podobnosti

Při diagnostice a léčení v systému Su Jok používáme individuální systémy rukou a nohou. Noha je účinnější, ruka pohodlnější. Na orgány nad bránicí lépe funguje noha, pro orgány pod bránicí je vhodnější ruka.

Noha je výborná pro léčení krevního tlaku a poruch spánku.

Na obou nikách a nohách existují tři samostatné anatomické projekce těla na více úrovních a každou z nich lze nezávisle na sobě využívat Jedná se o projekci orgánů do 

 • ruky (nohy) od zápěstí (kotníku) po prsty – základní analogický systém (ZAS),
 • každého prstu systém hmyzu (SH). Pro léčení lze využít najednou nebo postupně více prstů,
 • posledních článků prstůminisystém. Vysoce účinný systém, ale vzhledem k obtížnějšímu vyhledávání aktivních bodů je vhodný zejména pro akupunkturu aplikovanou lékaři.

Základní analogický systém (ZAS)

Nejprve si vysvětlíme podobnost lidského těla a ruky. Tělo má trup a pět vystupujících částí – hlavu s krkem a čtyři končetiny. Ruka má dlaň, palec a čtyři prsty. Hlava je směrována na jednu stranu, končetiny na opačnou. Na dlani je palec postaven stranou od ostatních prstů, není protilehlý z hlediska úchopu. Končetiny – paže i nohy – mají tři články a tři velké klouby. Rovněž tak prsty. Hlava a krk, stejně jako palec tvoří dvoučlánkovou vystupující soustavu. Nejdelší vnitřní prsty rukou (prostředníček, prsteníček) jsou projekcí nohou, krajní a kratší prsty (ukazováček a malíček) jsou projekcí rukou.

Základní systém podobnosti Su Jok terapie (ZSP)
Obr. 1: Základní analogický systém

Tělo má přední povrch (jin) a zadní povrch (jang), analogicky ruka – dlaň (jin) odpovídá přední části těla, hřbet ruky (jang) odpovídá zadní části téla (obr. 1).

Představíme‑li si na ruce palec otočený opačným směrem než jsou ostatní prsty, vidíme analogii ruky a těla zřetelněji (čára života, představující horní projekci bránice, se ztotožní se zápěstní rýhou – dolní projekcí bránice. Obě projekce jsou v obrázcích zakresleny čárkovanou čarou).

Shrnutí

 • Každá ruka (i noha) tvoří samostatný diagnostický a léčebný objekt
 • Přední strana těla se promítá na přední stranu ruky (obě JIN).
 • Zadní strana těla odpovídá zadní straně ruky (obě JANG).
 • Při diagnostice a léčení orientujeme ruku tak, aby odpovídala poloze člověka, tedy tak, jak sami stojíme nebo vidíme pacienta – dlaň je stejně orientovaná jako přední část člověka.
 • Při vyhledávání bodů »pod bránicí« ruku orientujeme tak, že prsty směřují dolů. Při vyhledávání bodů »nad bránicí« palec směřuje nahoru. Jinak řečeno: přední část těla – dlaň vpředu, záda a hřbet ruky vzadu, končetiny směřují dolů.
 • Projekce těla do levé ruky
  • 2. prst – levá paže, 5. prst – pravá paže
  • 2. prst – pravá paže, 5. prst – levá paže
 • Projekce těla do pravé ruky
  • 3. prst – levá noha, 4. prst – pravá noha
  • 3. prst – pravá noha, 4. prst – levá noha

Systém hmyzu (SH)

Na třech článcích každého prstu obou rukou i nohou se nezávisle na ZAS a současně s ním promítají všechny orgány celého těla. Jejich zobrazení – »mapa« – je na obr. 2. Z něho je vidět i orientace projekce orgánů a končetin. Opět platí: přední strana těla se promítá na přední stranu prstů, zadní strana těla odpovídá zadní straně prstů

Systém hmyzu Su Jok terapie (SH)

Obr. 2: Projekce těla do prstů – „Systém hmyzu“

Obecný postup léčby

Vyhledání patologického bodu

Podle mapy orgánů vyhledáme opatrně nejbolestivější bod. Použijeme k tomu vhodný nástroj se zakulaceným, tupým koncem (např. sirka, háček aj.) Začínáme tlakem v okolí předpokládané oblasti a směřujeme k nejcitlivějšímu místu.

Ošetření patologického bodu

 • Akupunktura. Aplikují ji lékaři speciálními jehličkami a injektory.
 • Akupresura. Tlak na patologický bod vyvolá léčebnou vlnu. Na vyvození tlaku používáme stimulátory:
  Přirozené (semínka, kameny). Jsou vysoce účinné, neboť kromě akupresury působí ještě svou přirozenou energií i barvou. Nejvhodnější jsou čerstvá semena, suchá před použitím na hodinu až dvě namáčíme. Ze semen používáme neloupanou pohanku (univerzální stimulátor), fazole zelené mungo, červené fazole adzuky, červená semena kaliny, oranžová z hořčice, žlutá z prosa, hnědá z jablek nebo hroznového vína, černý pepř apod. Umělé stimulátory. Speciální kovové hvězdičky s magnetem nebo bez magnetu.
 • Akutní onemocnění – na bod působíme přes stimulátor od několika vteřin do asi 10 minut
 • Chronické nemoci – stimulujeme jednu až několik hodin denně.
 • Moxování. Moxy – lisovaný sušený, různě tvarovaný pelyněk. K bodu na který máme působit přiblížíme zapálenou moxu a prohříváme. Jde o univerzální prostředek, který lze použít vždy, s výjimkou krvácení. Je možno použít i elektrický zdroj tepla. Moxy působí na patologický bod jednak teplem, jednak léčebným účinkem moxového oleje. Lze použít i mikromoxu v podstavci, který se přikládá na bolestivý bod. Moxa se zapaluje, kouř jde jejím kanálkem a ovlivňuje bod. Na kůži se objeví skvrna od moxového oleje, která má léčebný účinek.
 • Masáže k ošetření bodů analogických systémů. Využíváme při poruchách zasahujících větší povrch těla (např. při vyrážkách, ekzémech, oparech, spáleninách aj.), větší orgány, velké klouby atp. Ošetříme najednou více bodů.
  K masáži používáme masážní prstýnky, tyčinky, válečky atd.
  Na tonizaci použijeme intenzívní krátkodobou masáž (1 až 2 min) do zčervenání a prohřátí ošetřené oblasti. Masáž projekce dutých orgánů (dýchací cesty, žaludek, střeva, žlučník, močové cesty) je ve směru přirozeného pohybu vnitřního obsahu léčeného orgánu.
 • Laser – určeno pro lékařské použití.
 • Různé další způsoby:
  • Led – přikládáme v analogickém systému na příslušný bod kostku ledu. Vhodné při krvácení (nos, žaludeční vředy, děloha).
  • Seškrcení (utažení) bodu příslušné oblasti v SH, např. gumičkou.
 • Působení barvami na body. Při použití barev (bolestivý bod nabarvíme) musíme respektovat vlnovou délku jednotlivých barev (viz příklady použití). Barvy působí lépe u dětí.

Léčebné pomůcky se po použití umývají tři minuty pod tekoucí studenou vodou nebo lihem, semínka se vyhazují.

Praktické poznámky

Působíme na tu ruku či nohu, na jejíž straně těla se problém vyskytuje.

Rozlišujeme umístění problému (nemoci):

 • nad bránicí – body nalezneme nad horní projekcí bránice (oblast palce, obr. 1)
 • pod bránicí – akupunkturní body nalezneme pod dolní projekcí bránice.

Nemoc na přední straně těla – působíme na dlaň, chodidlo. Na zadní straně těla – působíme na hřbet ruky, nárt.

Pozor na projekci končetin (obr. 1) – palce jsou vždy vytočeny směrem ven!

Projekce Hlava - krk
Obr. 3: Projekce oblasti “Hlava  – krk” do prstů

Příklady konkrétních aplikací terapie

Oblast »Hlava – krk«

Projekce viz obr. 3. Na obrázku jsou uvedeny základní rozměry, je však nutné vždy respektovat proporce konkrétního pacienta (posazení uší, očí atp.).

 • Působení na bod nosu:
  • Rýma akutní i senná – akupresura bodu nosu několik minut pak hnědá semínka do zlepšení stavu. Semínka denně měnit
  • Krvácení z nosu – led nebo utahování gumičkou.
  • Zvětšené nosní mandle – zelená barva, zelená zrníčka. Použít 2‑4 prsty.
 • Působení na body očí
  • Pálení, červenání – černá barva nebo semínka.
  • Svěděni, oteklá víčka, slzení – zelená semínka, barva.
  • Krátkozrakost – dlouhodobě hnědá zrníčka na noc.
  • Dalekozrakost – dlouhodobě zelená zrníčka na noc
 • Působení na body uší
  • Akutní zánět – moxa, černá barva, černá semena.
  • Špatný sluch – denně moxa a červená semínka, červená barva.
 • Působení na body zubů
  • Zuby se promítají až k uším, respektujeme umístění bolavého zubu.
  • Akutní bolest zubů – akupresura, moxa, černá semínka.
  • Paradentóza – masáž v projekci čelistí, pak dlouhodobě červená semínka.
 • Působení na body hlavy
  • Bolesti hlavy – respektujeme místo bolesti na hlavě, najdeme odpovídající patologický bod. Jde‑li o bolest v zátylku, hledáme bod pod nehtem na vrchní straně prstu, jinak na přední straně špičky prstů. Moxa, aktivní stimulace, červená semínka.
  • Nespavost – bolestivý bod uprostřed čela. Jemná masáž 7 až 10 minut pak na noc na oba palce hvězdička s magnetem nebo bez magnetu.
  • Krevní tlak – bod na vrcholu palce uprostřed. Vysoký – jemná masáž bodu 7 až 10 minut, pak hvězdička nebo černá či hnědá semínka, denně 1 až 2 hod. Nízký – aktivní, velmi intenzivní stimulace bodu 30 až 40 s, pauza 5 až 10 min, opakovat čtyřikrát Pak rychlá masáž špiček prstů. Chronicky nízký – tonizace hvězdičkou s magnetem 1 až 2 hodiny denně, červená semínka.
 • Působení na body krku
  • Hlasivky – přední strana palce uprostřed. Akutní zánět – zelená barva, semínka, akupresura hvězdičkou. Chronická porucha hlasu – červená semínka nebo aktivace hvězdičkou dlouhodobě.
  • Koktání na začátku slov – zelená barva, semínka.
  • Chrápání – na noc na bolestivé body hlasivek červená semínka.
 • Působení na body krční páteře
  • Krční páteř – Při bolestech vždy moxa, akupresura a masáž. Aplikace zelených semínek.

POZOR! ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ PATŘÍ DO RUKOU LÉKAŘŮ.