MUDr. Viktorija Biljaková, Csc.

MUDr. Viktorija Biljaková, Csc. vystudovala Lékařskou fakultu univerzity města Dněpropetrovsk na Ukrajině s červeným diplomem. Po ukončení studií v roce 1977 pracovala jako lékařka a následně jako primářka v místní fakultní nemocnici. V roce 1987 po absolvování aspirantury a úspěšné obhajobě disertační práce získala diplom kandidátky lékařských věd. Následně pracovala jako odborná asistentka a poté docentka pediatrické univerzitní kliniky. Diplomy získané na Ukrajině byly řádně uznány a nostrifikovány Ministerstvem školství a tělovýchovy České Republiky.

Od roku 1994 se zabývá Su Jok terapií. Je žákyní autora metody profesora Park Jae Woo a pravidelně navštěvuje jeho semináře. Kromě toho absolvovala kurzy všech úrovní v Mezinárodní Su Jok akademii v Moskvě. Celkem má 28 certifikátů platných pro léčbu a vyučování Su Jok.

Od roku 1996 osobně vede nestátní zdravotnické zařízení STVP s. r. o. v Praze, kde působí jako lékařka se zaměřením na komplexní Su Jok terapii, jako odborný zástupce a dále jako odborný garant (na základě oprávnění České lékařské komory).

V tomto zařízení jí bylo do dnešního dne léčeno Su Jok  terapií více než 2500 pacientů, přičemž téměř ve všech případech akutních onemocnění a poruch funkcí orgánů bylo dosaženo vynikajících výsledků, resp. uzdravení. U chronických onemocnění došlo na základě této léčby ke stabilizaci asi u 30% případů a k výraznému zlepšení stavu ve více než 56% případů, viz. lékařská činnost

Vedle lékařské činnosti se věnuje na území České republiky také osvětové činnosti a od července 1995, kdy byla pořádána první z řady navazujících přednášek pod názvem „Pomoz si sám“, se snaží své zkušenosti a znalosti předat nejen odborníkům, lékařům, ale také široké veřejnosti. K tomuto jí vede snaha zvýšit povědomí obyvatelstva v oblasti prevence onemocnění, neboť čas věnovaný prevenci onemocnění je prospěšný nejen pro samotného člověka, ale i pro společnost. Snaží se naučit své posluchače a pacienty pečovat o své zdraví. S ohledem na to, že se stále zvyšuje počet civilizačních onemocnění, stává se včasná prevence velice důležitou součástí péče o člověka.

Do dnešní doby se těchto přednášek pořádaných v Praze, Brně, Ostravě, Jilemnici a v centru „Kruh“ v Uničově zúčastnilo více než 500 lidí.

Od roku 1999 pořádá rekvalifikační kurzy pro maséry, rehabilitační pracovníky, lékaře se specializací na korejskou tlakovou masáž ruky a nohy Su Jok. Díky těmto kurzům získávají jejich účastníci znalosti, které využívají ve své praxi, zvyšují jejich možnosti uplatnění na trhu práce, učí se pracovat se svými klienty a pacienty na prevenci onemocnění, regeneraci, rehabilitaci a rekonvalescenci člověka. Do současné doby se seminářů Su Jok pod vedením MUDr. Biljakové zúčastnilo cca 400 posluchačů.

V souvislosti se svou lékařskou a vzdělávací činností v České republice MUDr. Biljaková vydala již řadu publikací, které se zabývají metodami Su Jok terapie.

Publikace

 1. MUDr. Viktorija Biljaková, CSc., Ing. Helena Kratochvílová, CSc.:
  Základy terapie Su Jok,
  Časopis Regenerace 6, 8, 10/1999 a 1/2000
 2. MUDr. Viktorija Biljaková, CSc., Ing.Helena Kratochvílová, CSc.:
  Základy Su Jok terapie, skripta ke kurzu 1. a 2. část, 62  str a 104 str.,
  tisk Vivas a.s. Praha, 1999, 2000, 2001, 2002
 3. MUDr. Viktorija Biljaková, CSc.:
  ONNURI MEDICINA, záznam přednášek z kurzů metody Su Jok, 66 s.,
  Bratislava, leden 2001. 
 4. MUDr. Viktorija Biljaková, CSc.:
  Terapie Su Jok. Systémy podobnosti – homosystémy,
  Časopis Sféra 5/2005, s. 28-29
 5. MUDr. Viktorija Biljaková, CSc.:
  Základy Su Jok,
  Časopis Sféra, 3/2005, s. 22-24

Napsali o nás

 1. Daniela Prokopová:
  Pomozte si sami,
  Časopis Puls  3/2001, s. 48-49
 2. Ludmila Škrabálková:
  Hledání rovnováhy jménem Su Jok,
  Časopis Regenerace  8/2004, s. 24-25
 3. Hana Profousová:
  Harmonie je základ zdraví,
  Mf Plus  20/2004, s. 24
 4. Hana Rychetníková:
  Su Jok dokáže vyladit energii našeho těla,
  Časopis Claudia 12/2005, s. 33
 5. Hana Profousová:
  Léčba dotykem,
  Časopis Šťastný Jim 37/2005, s. 42-44